جستجوي خودرو
 
 

 
به سامانه پرداخت عوارض خودرو شهرداري    خوش آمديد
به استناد تبصره 6 ماده 42 از فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده مبناي محاسبه مبلغ عوارض ساليانه خودروهاي سواري توليد داخل، قيمت فروش كارخانه و براي خودروهاي وارداتي، مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي مي باشد، که همه ساله براساس آخرين مدل خودروها توسط سازمان امور مالياتي كشور به شهرداري ها ابلاغ مي گردد.
 
تذکر: به استناد بند(و) ماده (46) قانون ماليات بر ارزش افزوده، پرداخت عوارض ساليانه پس از موعد مقرر به ازاي هر ماه تأخير موجب تعلق جريمه اي معادل 2 درصد مي شود.
 
مالکان محترم خودرو ها مي توانند به دو صورت زير نسبت به پرداخت عوارض وسيله نقليه خود اقدام نمايند:
  • 1.غير حضوري: شهرداري    در راستاي توسعه خدمات غير حضوري و نيل به اهداف شهر الکترونيک و به منظور جلوگيري از ترددهاي غيرضروري و کاهش ترافيک و آلودگي هوا، امکان پرداخت عوارض را از طريق درگاه اينترنتي فراهم نموده است. شهروندان محترم مي توانند با انتخاب گزينه پرداخت الکترونيکي عوارض خودرو و با وارد نمودن شماره 17رقمي شناسه خودرو (VIN)، مشخصات خودرو،وضعيت پرداختي ها و بدهي را رويت نموده و پس از اطمينان ازصحت اطلاعات با انتخاب درگاه بانک نسبت به پرداخت الکترونيکي اقدام نمايند و در صورت تمايل جهت دريافت گواهي پرداخت (مفاصا حساب) ، با روش هاي مختلف تعيين شده  نسبت به دريافت گواهي پرداخت (مفاصا حساب) اقدام نمايند.
  • 2.حضوري: چنانچه شهروندي قادر به پرداخت عوارض خودرو از طريق اينترنت نباشد و يا تمايل داشته باشد خدمات خود را به شکل حضوري دريافت نمايد، دفاتر خدمات الکترونيک شهر و دفاتر منتخب پيشخوان خدمات دولت،آماده ارائه خدمات به شهروندان مي­باشند، در اين صورت شهروندان گرامي مي بايست با در دست داشتن مدارک خودرو، شامل (سند مالکيت، برگه فروش کارخانه يا برگ گمرکي و قبوض پرداختي سنوات قبل) به يکي از دفاتر مذکور مراجعه نمايند.
  • 3.به زودي از طريق تلفن همراه اين خدمات را دريافت خواهيد نمود.